Usluge

Usluge


 

Ured: Matice hrvatske 28A, 21000 Split
Sjedište: Imotska 19, 21311 Stobreč
Telefon: +385 21 207 413
E-mail: info@financialoffice.hr

Kontrola vođenja poslovnih knjiga

Česte su pogreške u vođenju poslovnih knjiga, koje, ako se ne uoče i ne isprave na vrijeme, koštaju novca, vremena, poslova, reputacije. Propisi se stalno mijenjaju i knjigovođa ih mora redovito pratiti. Povjerite nam kontrolu vođenja poslovnih knjiga.

Računovodstvo i knjigovodstvo

Dobar računovođa i knjigovođa preduvjet su i vjeran pratilac (logistika) Vašeg poslovnog uspjeha. Za Vas taj posao radimo u skladu sa zakonima i propisima te visokom profesionalnom etikom.

Forenzično računovodstvo

Forenzično računovodstvo je multidisciplinarna djelatnost jer je za njeno obavljanje potrebno dobro poznavanje financijskog računovodstva. Za Vas obavljamo i tzv. “due diligence” poslove, dubinsku financijsku ekspertizu poslovanja kod novih investicija. Certificirani smo za forenzično računovodstvo.

Izrada fInancijskih izvješća i ekspertiza

Financijski izvještaji i ekspertiza bitan su element za donošenje poslovnih odluka i važni su za upravljanje poslovanjem tvrtke dajući sveobuhvatan uvid. Na vrijeme budite spremni za promjene na tržištu!

Transferne cijene

Kako se određuju transferne cijene između povezanih društava? Ciljevi povezivanja su usmjereni na tržišno širenje, rast i troškovnu racionalizaciju te minimizaciju obveze poreza i ostvarenje poreznih ušteda.

Financijsko savjetovanje i planiranje

Ne postaje svaka poslovna ideja poslovni projekt. Uspješna realizacija zavisi od dobro izrađenog poslovnog plana koji sadrži sveobuhvatnu financijsku analizu, vješto poslovno pregovaranje, a potom i očekivane financijske rezultate planirane investicije te stvaranje dodane vrijednosti. Osim izrade, klijentima nudimo i evaluaciju poslovnog projekta.

Sudjelovanje u poreznom nadzoru

Kako bi se pravovremeno izbjegli eventualni obračuni dodatne porezne obveze, porezni obveznici se trebaju pripremiti za porezni nadzor koji uključuje ispravnost poreznog tretmana pojedine transakcije, knjigovodstvene dokumentacije (podloge) temeljem koje je transakcija evidentirana kao i njenu formalnu ispravnost.

Porezno savjetovanje

Savjetovanjem pružamo odgovore na porezne upite, poreznu optimizaciju, osiguravamo kontinuirano praćenje i smanjenje poreznih rizika. Specijalizirani smo za pružanje usluga poreznog savjetovanja malim poduzetnicima, građanima, strancima i neprofitnim organizacijama.

Edukacija (Trening centar)

Financijska edukacija važan je proces koji omogućuje svakom pojedincu da unaprijedi svoje razumijevanje financijskih proizvoda i svih informacija koji su s tim povezani, a kojima se pridonosi razvijanju svijesti o financijskim rizicima i mogućnostima.

Specijalizirani smo za tvrtke iz sljedećih djelatnosti:

  • Informacijske tehnologije
  • Turizam
  • Zaštita okoliša
  • Obnovljivi izvori energije
  • Graditeljstvo
  • Nekretnine
  • Prerađivačka industrija
  • Pravni sektor (odvjetnici i javnobilježnički uredi)
  • Zdravstvo

Povjerite nam kontrolu upravljanja poslovanjem i financijama Vaše tvrtke s punim povjerenjem i uz maksimalnu diskreciju. U slučaju da se zbog našeg angažmana utvrdi eventualna nepravilnost, spremni smo Vam vratiti novac !

Zatražite inicijalnu konzultaciju!