Studija o transfernim cijenama ili kako izbjeći astronomske porezne kazne

Studija o transfernim cijenama ili kako izbjeći astronomske porezne kazne

Globalno poslovno okruženje danas karakterizira sve više kompanija koje zbog nižih poreza, bez ikakvih problema otvaraju svoje tvrtke kćeri u zemljama s nižim poreznim stopama ili se umrežavaju kako bi povlaštenim ili netržišnim cijenama ostvarili skrivene isplate dobiti. Poslovanje povezanih društava koji pogoduju jedni drugima nije ekskluziva multinacionalki, već može uključivati i povezane tvrtke registrirane u Hrvatskoj sve do trenutka kada Vam na vrata ne zakuca porezna inspekcija i zatraži postojanje Studije o transfernim cijenama.

Što je Studija o transfernim cijenama?

Ukratko, Studija o transfernim cijenama je dokument je koji regulira da cijene koje se koriste u transakcijama između povezanih (odnosi između rezidenta i nerezidenta kao i odnosi između rezidenata) društava odgovaraju cijenama koje bi se primijenile između nepovezanih društava za iste transakcije (tržišne cijene) po načelu nepristrane transakcije (Arm’s length principle) kojeg su prihvatile zemlje članice Europske unije. Pravila o transfernim cijenama temelje se na metodologiji OECD-a, a propisana su člankom 13. Zakona o porezu na dobit te člankom 40. Pravilnika o porezu na dobit, kao i Pravilnikom o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama između poreznog obveznika i Porezne uprave.

Zakon o porezu na dobit propisuje sljedeće obvezne elemente studije o transfernim cijenama:

 • informacije o grupi i položaju poreznog obveznika unutar grupe te opis svih povezanih transakcija,
 • opis odabrane metode određivanja transfernih cijena, usporedne analize (benchmarking), objašnjenja i razlozi temeljem kojih je određena metoda odabrana,
 • pretpostavke i procjene temeljem kojih su transferne cijene utvrđene,
 • izračune primjenom izabrane metode vezano uz poreznog obveznika i porezne obveznike s kojima se uspoređuje,
 • izvore analiza transfernih cijena.

Studija o transfernim cijenama mora biti na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik. Dokumentaciju iz prijašnjih godina potrebno je ažurirati za sve materijalne promjene.

Što se smatra povezanom osobom?

Prema poreznim propisima povezanim osobama smatraju se:

 • Određene osobe ili bliski članovi obitelji
 • Društva koja su dio iste grupe
 • Društva koja su pridružena društva ili zajednički pothvati
 • Društva koja su zajednički pothvati ili pridružena društva istog vlasnika
 • Društva koja su pod zajedničkom kontrolom određenih osoba i bliskih članova obitelji
 • Društva koja su pod značajnim utjecajem određenih osoba ili bliskih članova obitelji i
 • Društva koja su povezana s državom.

Dakle, ukoliko ste vlasnik dvije ili više pravnih osoba koje imaju međusobne transakcije, ili ako je suprug vlasnik jedne a supruga druge tvrtke, ili obrnuto, a tvrtke rade međusobne transakcije, ili ako ste kao fizička osoba (vlasnik) tvrtci dali pozajmicu, dileme nema, sve vas to identificira kao povezanu osobu te je poželjno da imate studiju o transfernim cijenama, a obavezno ako se jedno društvo nalazi u porezno povlaštenom položaju.

Kazne za nepostojanje Studije o transfernim cijenama

Zbog velike mogućnosti manipulacije i čestih primjera zloupotrebe u praksi, transferne cijene pod posebnim su povećalom Porezne uprave RH, a kazne za prekršitelje nisu zanemarive:

 • novčana kazna od 2.000 do 200.000 HRK za poreznog obveznika
 • novčana kazna od 2.000 do 20.000 HRK za odgovornu osobu
 • zatezne kamate obračunate po stopi od 8%
 • mogući kazneni progon temeljem Kaznenog zakona vezano uz odgovornost članova

uprave u slučaju porezne utaje odnosno umanjenja poreza. Je li potrebno napomenuti da porezni inspektori danas više nego ikada imaju načina utvrditi povezanost društava i druge prekršaje iz oblasti transfernih cijena? Stoga, što prije prekontrolirajte svoju dokumentaciju i naručite svoju Studiju o transfernim cijenama jer je to jedini način da izbjegnete astronomske porezne kazne i mirno spavate!