Mirovanje obveze doprinosa članova društva

Članovi uprave koji nisu osigurani po toj osnovi već po nekoj drugoj osnovi osiguranja (npr. po osnovi radnog odnosa, obavljanja samostalne djelatnosti i dr.), a nemaju tijekom godine plaćene doprinose na propisanu mjesečnu osnovicu za zaposlene članove uprave  za rad u punom radnom odnosu, koja za 2019. godinu iznosi 5.491,20 kuna, biti će obvezni na utvrđenu razliku platiti propisane doprinose. Ako je razdoblje mjerodavno za obračun doprinosa kalendarske godine, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju dana za koje se utvrđuje obveza. Razlika, odnosno godišnju osnovicu i godišnju obvezu doprinosa, utvrditi će Porezna uprava rješenjem, a ista dospijeva na naplatu u rok od 15 dana od dana uručenja rješenja. Iznimka su članovi uprave umirovljenici koji su i nadalje u radnom odnosu (osim za korisnike invalidske mirovine zbog koje djelomičnog gubitka radne sposobnosti) za koje se spomenuta razlika neće utvrđivati. Nadalje, Zakonom o doprinosima propisana je i mogućnost mirovanja obveze doprinosa za članove uprave kojima se utvrđuje godišnja obveza doprinosa, u određenim slučajevima.